Sarana Keagamaan

MASJID DESA

Masjid ” NURUL HUDA “

Terletak di Putat Krajan RT.01 RW.04 Desa Putatgede Kec. Ngampel – Kendal

 


MUSHOLA

 1.

Nama Mushola  AL HIKMAH
Alamat Desa Putatgede RT.01 RW.01  Kec. Ngampel Kab. Kendal
Pemangku Kyai SUHARI

 

2.

Nama Mushola BAITUL IMAN
Alamat Desa Putatgede RT.01 RW.02  Kec. Ngampel Kab. Kendal
Pemangku Kyai SUMARI, Kyai ARIFIN

 3.

Nama Mushola  AN NUR
Alamat Desa Putatgede RT.02 RW.03  Kec. Ngampel Kab. Kendal
Pemangku Kyai MOH. CHOYIM UMAR

 4.

Nama Mushola AL KARIM
Alamat Desa Putatgede RT.02 RW.03  Kec. Ngampel Kab. Kendal
Pemangku Kyai NASIKIN

 5.

Nama Mushola BAITUSSYAKIRIN
Alamat Desa Putatgede RT.01 RW.03  Kec. Ngampel Kab. Kendal
Pemangku Kyai SUNARYO, Kyai SUWITO

 6.

Nama Mushola  AL IKHLAS
Alamat Desa Putatgede RT.02 RW.04  Kec. Ngampel Kab. Kendal
Pemangku  Kyai SULAEMI, Kyai TOHARI, Kyai SOLIKHIN, H. SUPARNO

 7.

Nama Mushola  BAITURROHIM
Alamat Desa Putatgede RT.02 RW.05  Kec. Ngampel Kab. Kendal
Pemangku  Kyai SUKIDJO

 8.

Nama Mushola  BAITUL IHSAN
Alamat Desa Putatgede RT.01 RW.06  Kec. Ngampel Kab. Kendal
Pemangku  Kyai SUTAMAN, Kyai KAMSIN

 9.

Nama Mushola  BAITUL AMIN
Alamat Desa Putatgede RT.02 RW.06  Kec. Ngampel Kab. Kendal
Pemangku H. AMBARI, Kyai KURMAIN

 10.

Nama Mushola  NURUL HUDA
Alamat Desa Putatgede RT.01 RW.07  Kec. Ngampel Kab. Kendal
Pemangku  Kyai MASRUR

 11.

Nama Mushola MIFTAHUL HUDA
Alamat Desa Putatgede RT.02 RW.07  Kec. Ngampel Kab. Kendal
Pemangku  Kyai MUSYAFAK

 12.

Nama Mushola BAITUL HUDA
Alamat Desa Putatgede RT.03 RW.07  Kec. Ngampel Kab. Kendal
Pemangku  Kyai BAEDOWI